Lidem s Downovým syndromem se říká "ANDĚLÉ NA ZEMI". Já jsem při setkání s nimi měla pocit doteku laskavých hřejivých křídel... Lidé s Downovým syndromem jsou překrásně zvláštní bytosti

neděle 17. října 2010

Co jsou Terapie na rozvoj kognitivních funkcí pro děti s Downovým syndromem?

Terapie
Terapie na Rozvoj kognitivních funkcí vedu od února 2008 v Brně, v rámci o.s. Úsměvy (více o našem občanském sdružení se můžete dozvědět na www.usmevy.cz). Toto o.s. sdružuje rodiny osob narozených s Downovým syndromem.
Terapie v současné době navštěvuje 23 dětí a mladých lidí s diagnózou Downův syndrom od 3 do 24 let (horní věková hranice není dána).

Děti a mladí lidé dochází na terapie pravidelně, nejlépe 1krát za týden (nebo 1krát za dva týdny – dle časových možností) do pronajatých prostor na ZŠ Slovanské nám. 2 v Brně, Králově Poli.  Jedna lekce trvá 60 minut, je individuální a účastní se jí člověk s DS, já-terapeut a v případě vhodnosti rodič dítěte.
Přítomnost rodičů je v rámci terapie žádoucí z toho důvodu, že veškeré naše činnosti by měly sloužit jako návod a inspirace pro rodiče, jak s dítětem pracovat doma. Avšak některé děti  mnohem lépe spolupracují, projevují se a soustředí se, když jsou na terapii samy, proto je přítomnost rodičů na uvážení.
Termín „ Terapie na rozvoj kognitivních funkcí“ bych volně přeložila jako Cvičení sloužící k rozvoji poznávacích schopností člověka (vnímání, pozornost, paměť, myšlení, prostorová orientace, vyjadřování a porozumění řeči).
Vzhledem k tomu, že rozvoj kognitivních funkcí a řeči přímo souvisí i s motorikou a rozvojem orientace v  sociální a emocionální oblasti, v rámci terapií procvičujeme i tyto schopnosti, plus školní trivium (čtení, psaní, počítání).
Základní myšlenka terapií pochází od Netty Engels, která se svým mužem Willem a dospělou dcerou Peetjie žije a realizuje podobné terapie v Holandsku

Netty a Peetjie
Netty Engels studovala teorii kognitivní modifikovatelnosti přímo u prof. Reuvena Feuersteina v Izraeli a ona i její dcera jsou lektorkami Feuersteinovy metody.


 
Peetjie, Will a Netty Engels 
(karneval pro děti v rámci týdenního pobytu v Krkonoších)


Peetjie Engels je 30 let, má Downův syndrom a žije samostatně ve svém domě v blízkosti svých rodičů, stará se o svého psa Takkieho, řídí auto s omezením rychlosti do 50 km/h, hraje v orchestru na klarinet, pracuje v jeslích, společně se svou matkou přednáší na seminářích a pomáhá matce s lektorstvím Feuersteinovy metody především u dětí s Downovým syndromem.
Netty Engels se zabývá výchovou a vzdělávání osob s Downovým syndromem a je autorkou výuky matematiky s názvem Matematika: Krok za krokem
Dvakrát ročně je možné setkat se s touto lektorkou v České republice, kdy jezdí s pražským Klubem rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem na týdenní rehabilitační pobyty, kde pracuje s dětmi. Na jednom z jejích pobytů jsem fungovala jako překladatelka při její práci s dětmi a s jejími metodami jsem se seznámila.

Jak terapie probíhá
  • Dítě při práci sedí u stolu a přímo spolupracuje a komunikuje s terapeutem
  • Rodiče do terapií nezasahují. Jejich přítomnost slouží především k jejich představě o tom, jak dítě komunikuje, soustředí se a pracuje s někým jiným, co mu jde, co je třeba vylepšovat a jak je dobré s dítětem pracovat.
  • Mnoho rodičů nemá možnost vidět své dítě při učení a působení ve škole, školce, nebo na logopedii a neví, jak dítě reaguje na jinou autoritu a jsou mnohdy překvapeni, jak je jejich dítě šikovné a schopné vydržet se soustředit, komunikovat a spolupracovat
  • Základní myšlenkou terapií je komplexní, systematické, záměrné a pravidelné rozvíjení poznávacích schopností, komunikace a motoriky dítěte.
  • Jedná se především o rozvoj vnímání, myšlení, paměti, řeči a komunikace, nezanedbatelná je také složka motorická, emoční a sociální.
  • Každá hodina je postavena tak, aby rozvíjela co nejvíce složek jeho osobnosti se zaměřením na funkce, které jsou u dítěte deficitní a je nutné je nejvíc procvičovat a prohlubovat.

Přínos terapií
Nejmenší děti se poprvé učí komunikovat a spolupracovat s pedagogickou autoritou, záměrně se soustředit, přemýšlet a zklidnit se na židli u stolu po dobu terapie.
Už u malých dětí je důležité budovat na základě motivace (pochvala, povzbuzení, výraz obdivu, odměna, potlesk…) jejich touhu po úspěchu. Dítě, které má radost z pochvaly a cítí, že jeho snaha je patřičně oceněna, má už od malička k učení kladný vztah a je neobyčejně motivováno k záměrnému myšlení a další práci.

Pro děti předškolního věku tkví přínos terapií především v tom, že jsou vhodnou přípravou pro nástup do školy (děti jsou zvyklé se učit, učí se rády  a znají spoustu věcí nad rámec znalostí dítěte předškolního věku – proto ,zejména v případě integrace, nezažijí hned na počátku pocit neúspěchu, nebo výrazně horších výsledků než mají ostatní spolužáci).

U dětí školního věku slouží terapie k neustálému procvičování a prohlubování toho, co už se naučily a k fixování nových dovedností. Terapie upevňují dovednosti učené ve škole a stále rozvíjejí funkce nad rámec školní docházky (emoční inteligence, rozvoj řeči, orientace v sociálních vztazích…)
Rodiče školáků s Downovým syndromem se často doma zaměří pouze na látku probíranou ve škole, dělají s dítětem úkoly ze psaní a čtení, ale posléze zjistí, že jejich dítě zapomnělo např. základní barvy.
U dospělých lidí jsou terapie velmi vhodné v rámci stálého procvičování a prohlubování dovedností získaných ve škole, se zaměřením především na praktické dovednosti (čtení, psaní a počítání využitelné v životě) a na sociální a emocionální stránku osobnosti.
Mnoho dospívajících a dospělých lidí s touto diagnózou často s ukončením základního vzdělání skončí s rozvíjením čtení, psaní a počítání a zaměřují se v rámci praktických škol, stacionářů či zaměstnání pouze na rozvoj sebeobslužných a pracovních dovedností, což může vést k postupnému zapomínání toho, co se naučili ve škole.
S dětmi staršími cca 10 let je velikým přínosem využití Feuersteinovy metody, kterou v rámci svých terapií také realizuji (více o Feuersteinově metodě se můžete dozvědět na www.fie.cz).


1 komentář: