Lidem s Downovým syndromem se říká "ANDĚLÉ NA ZEMI". Já jsem při setkání s nimi měla pocit doteku laskavých hřejivých křídel... Lidé s Downovým syndromem jsou překrásně zvláštní bytosti

středa 5. ledna 2011

God Doesn't Make Mistakes (Bůh nedělá chyby)Lying in the dark, staring at the ultrasound.
The doctor shakes his head, says "I'm sorry but this baby has Down syndrome
And I know it's hard to decide,
But she's so fragile that she'll probably die,
And it might be a blessing if she did"
Little did he know we're all the more blessed 'cause she lived.

Ležící ve tmě, zírající na ultrazvuk
Lékař kroutí hlavou, říká: "Omlouvám se, ale to dítě má Downův syndrom
A já vím, že je těžké se rozhodnout,
Ale ona je tak křehká, že pravděpodobně zemře,
A to by mohlo být požehnáním (milostí), kdyby se stalo
Ale měl vědět,že my všichni  jsme mnohem víc požehnaní tím že žije

(Chorus)
And no, she's never gonna look like the other kids
And she may not learn to talk like the other ones did
And I guess she's always gonna walk just a little behind
But I don't mind.

(Refrén)
Ne, ona nikdy nebude vypadat jako ostatní děti
A možná se nenaučí mluvit jako ostatní
A tuším, že vždycky bude trošku pozadu
Ale mě na tom nezáleží
'Cause she lives her whole life without one trace of guile
And she lights up the world with that crooked little smile
And she loves you with a love so pure it just makes your heart break.
And I'd like to tell that doctor,
God Doesn't Make Mistakes
Protože žije celý svůj život bez jediné stopy podlosti (lstivosti)
A rozsvítí celý svět  jejím křivolakým malým úsměvem
A ona tě miluje láskou tak čistou, že ti to láme srdce
A ráda bych řekla tomu doktorovi,
Bůh nedělá chyby

Sittin' in the park, watchin' all the children play.
My daughter walks up, they get quiet and a little afraid.
But pretty soon the smiles come over their face
And they slow their game down just a pace
And I watch as a spirit of kindness abounds
And thank God for that girl who showed me what life's really about.

Sedící v parku, sledující děti kolem, jak si hrají
Moje dcera k nim přistoupí, oni ztichnou a začnou se trošku bát
Ale brzo se na jejich tvářích objeví úsměv
A oni zpomalí své tempo hry
A já pozoruji toho ducha laskavosti
A děkuji za toto děvčátko, které mi ukázalo, o čem život ve skutečnosti je

(Chorus)
And no, she's never gonna look like the other kids
And she may not learn to talk like the other ones did
And I guess she's always gonna walk just a little behind
But I don't mind.
'Cause she lives her whole life without one trace of guile
And she lights up the world with that crooked little smile
And she loves you with a love so pure it just makes your heart break.
And she helped me to discover
God Doesn't Make Mistakes

(Refrén)
Ne, ona nikdy nebude vypadat jako ostatní děti
A možná se nenaučí mluvit jako ostatní
A tuším, že vždycky bude trošku pozadu
Ale mě na tom nezáleží
Protože žije celý svůj život bez jediné stopy podlosti (lstivosti)
A rozsvítí celý svět  jejím křivolakým malým úsměvem
A ona tě miluje láskou tak čistou, že ti to láme srdce
A ona mi pomohla objevit
Že bůh nedělá chyby

They said something went wrong
But I think something went right
And I'll fight for my baby with all of my might.
'Cause I love her with a love so pure it just makes my heart break
And I want to tell the World,
God Doesn't Make Mistakes
God Doesn't Make Mistakes
I want to tell the World
God Doesn't Make Mistakes...

Říkali, že se něco pokazilo
Ale já myslím, že se něco spravilo (zlepšilo)
A já budu vždy bojovat za své dítě ze všech sil
Protože ji miluji láskou tak čistou, že to prostě láme srdce
A chci říci světu
Že Bůh nedělá chyby
Bůh nedělá chyby
Chci říci světu
Bůh nedělá chyby...

1 komentář:

  1. Dobrý den, pracuji jako asistentka holčičky s DS a musím pochválit Váš krásně udělaný blog (informace o DS,poznatky) a moc se mi líbí tato písnička. Uplně mě dostala:-)

    OdpovědětVymazat